Frostskade i blom bekymrar lite, ein annan faktor gjev større uro

Fruktbønder over store delar av landet er råka av nattefrost. Her vest ser det betre ut.