Stoppa anbod like før innlevering

Ullensvang herad hadde lyst ut anbod for eit nytt påbygg på Opedal skule og gjennomført synfaring. Så kom det stoppordre frå prosjektleiar i Ullensvang kommune.