Fortvilar over tilhøva ved legekontor: Tilsette trur arbeidstilsynet hadde hatt mange merknadar

Då budsjettframlegget vart presentert i haust, vart dei tilsette ved Lofthus legekontor skuffa – nok ein gong. Byggjestart for samlokalisert helsehus er i det blå.