– Slik kan ein unngå bitter bygdestrid og halda oppe gode skulemiljø

Av