Reisæter: – Det går seg til, men valet av Hauso vil få konsekvensar

Eli J. Hope (H) føreslo å gje elevane som har lengst reiseveg, rett på direkte skuleskyss.