- Er det kommunen sin business å betala for bølgjebrytar?

Terje Bleie (H) var langt frå den einaste i heradsstyret som ytra sympati med dei fastbuande.