Grønsnes om Borge: Ja, Senterpartiet gjorde eit kupp, det kan me samstemt konstatera no i ettertid

Måndag ettermiddag var tida komen for det siste heradsstyremøtet i Ullensvang herad.