Politikarane gir 1 million kroner ekstra for å få ljos langs heile vegen

I sist møte vedtok heradsstyret ei tilleggsløyving på 1 millionar kroner for fullføring prosjektet med vegljos på fylkesveg 101 over Sekse.