Må klora vatnet i Kinsarvik og på Aga

Artikkelen er over 1 år gammel

Årsaka til at ein no tek til med permanent kloring ved Syreflot og Kinsarvik vassverk, er trong for to hygieniske barrierar.