Fleire kommunar og byar vurderer å kopiera ordninga Ullensvang herad nyttar i kamp mot fattigdom

Ullensvang herad vert trekt fram som føredøme for metoden dei nyttar i kampen mot barnefattigdom.