Kan visa til resultat– totalt sju av 17 er komne ut i arbeid

Berre i år har Muligheten i Kinsarvik gitt aktivitet for i alt 17 personar.