Skulen har representantar frå 18 ulike nasjonar: – Ein stor berikelse for oss alle

Juleavslutninga på Opedal skule hadde det store mangfaldet ved skulen som den raude tråden for programmet.