Tidleg ute med satsing på mikroorgansismar i Noreg: Fjøs, hagar og kompost skal forbetrast

Målet er å løysa utfordringar – i alt frå fjøs til kompost og kloakk. Forretningsideen har òg andre bruksfelt – jordforbetring og ingrediens i kosmetikk.