Ullensvang skal laga nasjonal integreringsmodell

IMDI har valt ut Ullensvang herad til å laga ny nasjonal modell for integrering i samarbeid med bydelane Bjerke og Nordstrand i Oslo og andre aktørar.