Vegljos, kommunale bustader, levekår og tannhelse står på sakskartet

Sjå oppdateringar frå heradsstyret direkte frå klokka 16.

Artikkeltags