Har tilbod, men manglar demente: – Me kan ikkje gå rundt og banka på dørene til folk

Ullensvang herad har fått midlar frå Helsedirektoratet til å starta opp dagsenter for heimebuande demente, både i aust og vest.