Politisk ja til åtte millionar kroner ekstra

Etter mange kritiske spørsmål, gav politikarane klarsignal til å nytta åtte millionar kroner meir enn budsjettert på bustadar i Kinsarvik.