Kort tid før elferjene tek over er eit viktig spørsmål uavklart

Av

Korleis vert rutetidene når elferjene tek over frå årsskiftet? Når kjem ladetårna opp? Vil det bli prøvedrift i haust? Kva skjer med dei tilsette i Norled?