Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina videreføres, opplyser regjeringen.

Personer som allerede har tillatelse etter ordningen, får denne automatisk forlenget i ett år, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

– Situasjonen i Ukraina er fortsatt svært krevende, og regjeringen vil gi personer med midlertidig kollektiv beskyttelse en forutsigbarhet knyttet til videre trygt opphold i Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).