Tyskerne Christine og Rasmus er på tre ukers ferie i Hardanger: - Kan vi parkere gratis?