Tysdag blir det avgjort om rådhuset skiftar namn

Rådmannen rår politikarane til å endre namnet på Odda rådhus til Ullensvang rådhus.