Nesten 74.000 overnatta i Odda - desse landa kjem dei frå

Det har vore 73.960 kommersielle overnattingar i Odda i perioden juni til august i år. Det er 13.000 fleire enn for to år sidan.