Vert Hardangerfjorden den nye Sognefjorden?

I Sognefjorden er det svært mange båtruter for turistar. Denne sesongen er det to båtar som i hovudsak satsar på å tilby turistar frå Kina opplevingar på Hardangerfjorden.