TTI: - Håpar ein får testa fleire slik at folk som kan jobbe ikkje må vere heime i karantene

På TiZir i Tyssedal har dei no begynt å lære opp ekstra arbeidskraft i tilfelle dei kjem i ein situasjon der mange av dei tilsette ikkje kan jobbe.