Trur det vert ein mager sommar: - Me ser ikkje for oss å tene pengar i 2020

I denne spalta stiller vi spørsmål til lokale bedrifter om koronasituasjonen. Det er snart fire veker sidan dei første smitteverntiltaka blei sett i verk. Korleis har det gått for næringslivet vårt? I dag snakkar vi med Kjærtveit camping.