- Høg risiko å gå til Trolltunga no

Trolltunga Trail Information ber folk som har gjestar som skal til Trolltunga om å informera dei godt.