Reguleringsplan for Vasstun er ute på høyring

Utviklingskomiteen har vedteke å legga reguleringsplanen for Vasstun ut på høyring.