Det opplyser ordfører Roald Aga Haug i en pressemelding fredag kveld. Han skriver også at det er endring i varsling:

«Varslingsystemet fra laboratoriet er f.o.m. i dag lagt om, slik at kommunen ikke fortløpende får telefon med varsling om personer som har testet positivt. Vi får i stedet elektronisk «samlet melding» hver morgen om hvem som har testet positivt siste døgn. Den testede får altså resultatet sitt på HelseNorge før kommunen får beskjed, og smittesporingstjenesten tar dermed ikke nødvendigvis kontakt samme dag. Ved registrert positivt svar på HelseNorge, må man dermed bare gå i isolasjon, varsle sine nærkontakter, og vente på at kommunens smittevernpersonell tar kontakt», står det i pressemeldingen.

Ordføreren opplyser at det har vært et regelmessig spørsmål i telefonkontaktene i dag, om «hvorfor vi ringer først i dag», så det er viktig at innbyggerne er klar over endring i varslingsrutiner.

900 i Tyssohallen

Kommunen opplyser også at om lag 900 personer møtte til vaksinasjon i Tyssohallen torsdag.

«Kommunen registrerer med glede at mange uvaksinerte møtte til sin fyrste dose. Vi hadde godt oppmøte av uvaksinerte også på vaksinasjonsdagen i desember. Det er viktig og bra at stadig fleire tek vaksina. Dei som ennå ikke har sett fyrste dose, vert sterkt oppmoda om å gjera det. Dette er det viktigaste no for å bidra til å motverka pandemien», melder Aga Haug.