Tre næringshagar har inngått formelt samarbeid: - Ullensvang skal få same tilbod som Voss, Kvam og Eidfjord har

Eit forpliktande og formelt samarbeid mellom tre næringshagar i regionen søkjer økonomisk stønad frå Hardangerrådet.