Trassar sperringar ved importkaien: – Vi vert oppriktig bekymra

Kommunen og SNU har fått fleire bekymringsmeldingar om folk som oppheld seg i og på bygningar på smelteverksområdet. No har dei sett seg leie på at sperringane vert fjerna.