Trafikktala frå Statens vegvesen for juni månad er klare. Samanlikna med i fjor, er det berre auke ved eitt trafikkregistreringspunkt

Tala frå Statens vegvisen viser at det i juni månad i år har vore mindre trafikk langs vegane samanlikna med i fjor.