Målet er hyppigare trafikkontrollar: Vegvesenet skal overnatta i denne bygningen

Statens vegvesen vil gjennomføra fleire kontrollar på Brimnes i Eidfjord kommune. Planen er å oppgradera kontrollplassen mellom anna med ei vekt.