Tordentale mot endringar i p-avgift: — Varslar full debatt om selskapet

Fleire kommunestyrerepresentantar uttrykte sterk misnøye med dei endringane Odda Parkering AS skal innføre frå nyttår. Korleis representantane oppfører seg i sosiale medier blei òg eit tema på møtet.