Avdekka avvik og gav merknader under inspeksjon

Miljødirektoratet hadde 10. og 11. september inspeksjon på TiZir Titanium og Iron AS i Tyssedal. Det resulterte i to avvik og tre merknader.