Tizir blir dermed ett i rekken av industriselskaper som går til sak for å utfordre grunnlaget for den kommunale eiendomsskatten, skriver Bergens Tidende. Tidligere har Equinor gått til sak mot Alver kommune for å redusere skatten på Mongstad. Kommunen tapte.

Søksmålene kommer som følge av en lovendring som gjorde at «verk og bruk», som smelteverket i Tyssedal, skattlegges som næringseiendom.

Samtidig skal «produksjonsutstyr og -installasjoner» ikke være en del av skattegrunnlaget. Det kan gi store utslag på hvor mye skatt kommunene kan ta inn.

Etter lovendringen, har Ullensvang endret metoden for å beregne skattegrunnlaget, noe som har medført høyere takst på smelteverket. Dermed gikk skatteregningen til Tizir opp med 2,4 millioner kroner for 2022.

Tizir er kritisk til både takseringsmetoden og hva som regnes med som næringseiendom.

Selskapet er en del av franske Eramet og hadde 220 ansatte ved forrige årsskifte.