Gå til sidens hovedinnhold

Tizir får 261 millioner kroner i støtte og blir IPCEI-prosjekt

Enova støtter tre industriprosjekter med over 1 milliard norske kroner på hydrogensatsing som et ledd i klimakampen. Tizir i Tyssedal får 283 millioner kroner.

Det er selskapene Yara, Tizir og Horisont Energi som mottar støtten, opplyser Enova i en pressemelding.

– Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Dette ble presentert på en pressekonferanse fredag morgen:

  • Yara Norge AS får inntil 283 millioner kroner.
  • Tizir Titanium and Iron AS får inntil 261 millioner kroner.
  • Horisont Energi får inntil 482 millioner kroner.

For å kunne bli klimanøytral innen 2050, vil TiZir Titanium & Iron (TTI) erstatte kull med hydrogen ved smelteverket i Tyssedal.

– Denne løsningen vil kunne sette en ny standard for bransjen og skape en driver for videre utslippsreduksjoner. Prosjektet treffer godt på målsettingen til IPCEI Hydrogen og Enova, og spesielt når det gjelder bruk av hydrogen for å erstatte karbon i industrielle prosesser, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

TTI beskriver det hele som en ære:

– Å bli nominert som en av fem prosjekter fra Norge til IPCEI Hydrogen prosessen oppleves rett og slett som en ære og en stor anerkjennelse av det arbeidet som forsknings- og utviklingsmiljøet ved TTI har jobbet med siden 2012, sier adm. direktør i TiZir Titanium & Iron AS Rune Dolmen.

Banebrytende

I Tyssedal produseres titandioksidslagg og høybrent jern. Prosjektet blir ansett som et viktig steg på veien til å realisere selskapets klimaveikart. Det skal gjennomføres i to trinn.

Første trinn er å bygge en pilot for å teste ut løsningen i liten skala.

Andre trinn er bygging av et nedskalert demonstrasjonsanlegg for industriell bruk av hydrogen til forreduksjon av malm. Gjennom prosjektet vil det utvikles teknologi som gjør at TTI i framtiden kan erstatte 85 prosent av kullforbruket med hydrogen.

– Vi planlegger nå å bruke flere år med banebrytende aktivitet for å utvikle, verifisere og skalere opp teknologien og forberede implementering i et eksisterende anlegg. Forhåpentligvis vil svarene vi får være positive, noe som kan gi oss et trygt fundament til å fortsette med fullskaladrift, sier adm. direktør i TiZir Titanium & Iron AS Rune Dolmen.

Det finnes ingen i verden som bruker denne prosessen med hydrogen som reduksjonsmiddel i dag.

– Det er en krevende prosess og vil føre til en ny standard for forreduksjon av jern og ilmenitt. Denne tildelingen er i tråd med Enovas mandat som er å støtte de som går foran og tar risiko gjennom å utvikle ny teknologi som vi vil trenge for å nå klimamålene, sier Nakstad.

Tizir har tidligere fått Enova-støtte til ombygging av smelteovnen, for å klargjøre den for prosjektet. Gjennom prosjektet vil det utvikles teknologi som gjør at TTI i framtiden kan bygge et fullskala-anlegg hvor de erstatter 85 prosent av kullforbruket med hydrogen, og dermed kan redusere CO2-utslippene fra fabrikken i Tyssedal med ca. 235 000 tonn CO2 pr. år – en reduksjon på mer enn 82 prosent.

Det er forventet at hele eller deler av teknologien også kan benyttes i andre deler av Eramet konsernet.

Kan bli IPCEI-prosjekt

TTIs hydrogenprosjekt er ett av to første norske prosjekter som inngår i et europeisk IPCEI-prosjekt (Important Project of Common European Interest) for industriell bruk av hydrogen. Norge sluttet seg til IPCEI Hydrogen i desember i fjor, og Enova forvalter den norske deltakelsen.

– Hydrogenteknologi kan spille en viktig rolle i morgendagens utslippsfrie industriprosesser. Det globale spredningspotensialet for teknologien som skal demonstreres i Tyssedal er stort, sier Nakstad, som forteller at europeiske stålprodusenter gjennom IPCEI-samarbeidet har vist stor interesse for prosjektet.

Uavhengig av om TTI går videre med bygging av et fullskala-anlegg eller ikke, så vil prosjektet kunne utløse betydelige ringvirkninger. Enovas støtte til TTI må godkjennes av ESA.

Fakta

IPCEI Hydrogen: Målsettingen med en europeisk IPCEI innen hydrogen er å bidra til at Europa tar teknologisk lederskap innen hydrogen, å la europeiske selskaper ta ledelsen på de fremvoksende markedene for hydrogen, og å bygge et europeisk rammeverk for fremveksten av hydrogen-verdikjeder. Norge sluttet seg til IPCEI Hydrogen i desember 2020 og forvalter den norske deltakelsen.

TIZIR Titanium & Iron AS (TTI):100 prosent eid av det franske Erametkonsernet. TTI er Europas eneste produsent av titandioksidslagg og produserer pr. år ca. 200 000 tonn som tilsvarer 7 prosent av verdensproduksjonen, og ca. 85 000 tonn høyrent jern. TIZIR har 220 ansatte.

Kommentarer til denne saken