Gå til sidens hovedinnhold

Skjebnemøte for Smelteverket i dag

Artikkelen er over 18 år gammel

Det har vært stans i produksjonen ved Odda Smelteverk i en uke. I dag skal bedriften ta en beslutning om når produksjonen skal starte opp igjen.

Driftssjef Arne Mæland kunne i går overfor Hardanger Folkeblad ikke antyde noe om når virksomheten igjen kan komme i gang.
-Vi må drøfte nye opplysninger. Ut over det har jeg ingen kommentarer, sier Meland og henviser til adm. direktør Odd Samstad. I går var Samstad ikke tilgjengelig. Han satt i møter.

Etter det HF erfarer kan det ha oppstått et problem om råvarer til bedriften. De amerikanske eierne skal ha stoppet, eller utsatt en leveranse av cyanamid. Etter det HF erfarer var dette en bestilling fra Tyskland for levering i oktober, som smelteverket ønsket å fremskynde til september på grunn av mangel på råstoff. Dette ønsket har de amerikanske eierne, så langt HF erfarer, ikke ikke godtatt. Eierne skal derfor ha annullert den fremskynte ordenen.

Reserver
Ifølge nestleder Trygve Bolstad ønsker de amerikanske eierne at bedriften først skal bruke opp de reserver av cyanamid som ligger i siloene. Dette er cyanamid som sitter fast og som må spyles løs med trykkluft. Et arbeid som av ansatte på smelteverket blir betegnet som ganske ufyselig sett ut fra et arbeidsmijøsynspunkt.
Det skal til og med ha blitt vurdert om cyanamiden skal sprenges løs med dynamitt!

Selger kalkstein
Siden oppstarten av «nye smelteverket» har bedriften testet produksjon av kalkstein. Ifølge Bolstad har det nå lyktes bedriften å fremstille en meget god steinkvalitet. Bolstad sier at bedriften skal selge den første steinen i uke 40. Mottakerne er bedrift(er) i Norge. Hvem som er kjøper, ønsker ikke Bolstad å opplyse.
Spørsmålet nå er om det er kommet inn nye momenter som kan sette en videre drift av Odda Smelteverk i fare. De momentene kan for eksempel være av økonomisk art, ved at smelteverket rett og slett ikke har midler til å kjøpe inn råstoff for. Møtet på Smelteverket i dag kan gi svaret.