Seksjonsleder i Statens forurensingstilsyn (SFT), Signe Nåmdal, peker på at Norzinksøknaden er ute til høring, og at SFT derfor foreløpig ikke har sett på detaljene i søknaden.
SFT har behandlet lignende saker tidligere, men det er ikke fastsatt egne genser for akkurat dette stoffet, verken i Norge eller innenfor EU. Nåmdal opplyser at karbondisulfid er en av flere sulfidforbindelser som slippes ut fra silisiumkarbidverkene. Ved et av disse verkene ble de i 2001 sluppet ut ca. 200 tonn andre sulfidforbindelser, utover ren svoveldioksid. Undersøkelser viser at karbonsulfidforbindelser ikke gir de største problemene med hensyn til lukt, i forhold til andre forbindelser fra denne type industri.
Det SFT foreløpig har å forholde seg til, er spredningsberegningene fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) og grenseverdiene satt av Verdens Helseorganisasjon (WHO).
Nåmdal sier hun er klar over Oddas spesielle topografi og at konsekvensene av et eventuelt CS2-utslipp vil bli tatt hensyn til når søknaden skal behandles. Nåmdal sier til slutt at det ikke er enkelt å «måle» luktutslipp og at lukt er subjektivt.