Omstilling betyr ikke nedlegging av sykehuset

Artikkelen er over 14 år gammel

Omstilling av lokalsykehusene betyr ikke det samme som nedlegging. Men nedlegging vil bli en konsekvens dersom en ikke omstiller. Dette var budskapet på dialogmøtet om lokalsykehusenes framtid som ble arrangert på Hotel Ullensvang tirsdag.

DEL

Interessen for møtet var kolossal. Det var påmeldt 70. Det møtte 112. Dette førte til at møtestart ble usatt mens det ble satt flere stoler på plass. Møtet var et av fem dialogmøter som er blitt holdt ulike steder i landet. Møter som vil være med på å danne grunnlaget for den endelige avgjørelsen som Helsedepartementet, og til syvende og sist Stortinget skal ta om den fremtidige organiseringen av helse-Norge.

Departementet stilte med fire representanter: Blant andre medisinsk direktør Bjørn Magne Eggen. I sitt innlegg sa han at han nøye ville lytte til de synspunkter som ville komme frem på møtet, men han ville ikke trekke noen konklusjoner.

Akuttsjukehus

Politikere fra Hardanger var godt representert i salen. Blant dem Gard Folkvord. Han sa at det for Odda er «livsviktig» å beholde akuttfunksjonene ved lokalsykehuset og at lokalsamfunnet ikke vil finne seg i nedlegging av sykehuset.

Adm. direktør for Helse Fonna, Johannes Kolnes, gikk forholdsvis langt i å si at Odda sjukehus fortsatt kan være et akuttsykehus. -Dersom den stabiliserende akuttbehandlingskompetansen tilfeldigvis finnes på stedet, ser jeg ingen grunn til å flytte på pasientene, sa han. Kolnes sa også at når det gjelder planlagte behandlinger, så vil det være lettere å flytte på spesialistene enn på pasienter. Grensen går der det er nødvendig å flytte på utstyr, sa han.

Utredning

Både viseadministrerende direktør Helge E. Bryne ved Helse Vest og direktør Kolnes ved Helse Fonna understreket at selve pasientutredningen, det vil si å finne ut hva slags behandling pasienten trenger, skal foregå i lokalsamfunnet.

-Når det gjelder kronisk sjuke er det viktig at disse kan få behandling lokalt. Det er svært slitsomt for en kronisk syk å stadig måtte reise langt for behandling. Noe helt annet er det for en pasient som har brukket armen. Det betyr mindre om denne pasienten må reise et stykke for å få ordnet dette på en god måte, sa Kolnes.

Eldre vil ha et stort behov for et godt sykehustilbud på hjemstedet, sa han.

Datateknikk

Bryne sa at sjukehusene var i ferd med å ta i bruk IKT både i forhold til å overføre røntgenbilder og pasientjournaler. -Om kort tid vil faktisk røntgenbildene fra Odda bli vurdert av en kontakt vi har i Barcelona, sa han.

Adm. direktør Kolnes gav mye skryt til lokalsykehuset i Odda. -På kort tid har sykehuset snudd et stort underskudd til balanse i likhet med de andre sykehusene i Helse Fonna, sa han.

Tidligere direktør ved Odda sjukehus, Synnøve Vintertun, sa at noe av det viktigste for sykehuset i Odda er å rekruttere leger. -Det er viktig å å få utnyttet spesialisttjenestene i Helse Fonna, sier hun i en kommentar til Hardanger Folkeblad.

Mellomting

Et av de store spørsmålene om Odda sjukehus sin framtid er om det skal være et fullverdig lokalsykehus eller et distriktsmedisinsk senter.

-Personlig kan jeg tenke meg noe midt i mellom og vi har planene klare, sa daglig leder for Odda sjukehus, Leikny Espe på møtet. Hun ønsket overfor HF ikke å utdype disse planene.

-Signalene på dette møtet gjør at vi fortsatt er på vakt, sier leder for sykehusaksjonen i Odda, Terje Kollbotn i en kommentar til HF.

Et styremedlem i Helse Vest sa at han ble provosert av innlegg fra representanter fra Odda: Dersom det er snakk om å legge ned sykehuset er dette ingen dialog. Det er ikke nedlegging, men nødvendig omstilling vi snakker om, sa han.

Artikkeltags