Skuffelsen har vært stor i det politiske miljøet i Odda etter at det viste seg at Høyanger sannsynligvis vil få den fabrikken som Odda Recycling hadde planer om å bygge på Holmen. Gard Folkvord (AP) har forlangt en redegjørelse om hva den administrative ledelsen har foretatt seg i saken, og Terje Kollbotn (RV) har stilt det samme kritiske spørsmålet om politikernes rolle.
Odda formannskap behandlet denne saken for lukkede dører mandag. Etter at politikerne først hadde hatt en full gjennomgang av saken, ble dørene åpnet for at representanter fra Odda Recycling, styremedlem Stein A. Ytterdahl, og daglig leder i ERAS, Terje Birger Hannisdahl, skulle få gi en orientering om saken slik den står i dag, og hva som er gjort i forkant.

Ingen drivere
Stein A Ytterdahl sa rett ut av interessentene bak Odda Recycling ikke hadde funnet samarbeidspartnere som kunne finansiere, bygge og drive en fabrikk. Han sa seg glad for at ERAS er kommet på banen, og han ønsket det nye selskapet lykke til.
Ytterdahl la til at det ligger i en avtale at dersom det ikke blir etablert en fabrikk i Odda, så skal Odda kommune få tilbake den millionen Odda kommune har bidratt med til selskapet.
-Foreløpig er Odda Recycling i aller høyeste grad et oppegående selskap. Vi forventer inntekter av salgsavtalen. Men dersom det viser seg at ERAS går godt, så er det ingen grunn til at Odda Recycling, som er et utviklingsselskap, skal fortsette, sa Ytterdahl.

Fabrikk to til Odda
Terje Birger Hannisdahl la ikke skjul på at han håper at fabrikk nr. to kan bli lagt til Odda, men han kunne ikke love det. -Jeg kan heller ikke si at det vil bli bygget en fabrikk nummer én. Men dersom vi gjør det, så vil den bli lagt til Høyanger, sa han. -Avgjørelsen vil bli tatt snarlig, la han til.
-At Høyanger er valgt framfor Odda skyldes først og fremst at her finnes det en fiks ferdig fabrikkhall, sa han.
Hannisdahl gjentok hva han tidligere har uttalt til Hardanger Folkeblad at en fabrikk i Odda kan bli etablert i løpet av et halvt til to år.

Kritisk
De mest kritiske kommentarene kom fra Geir Johan Westerlund, som er leder for utviklingsselskapet Hardanger Vekst. Med referanse til uttalelser en fra ERAS, gitt til Bergens Tidende, om at en fabrikk i Høyanger ikke kan komme i drift før i 2005, mente Geir Johan Westerlund at det kunne ta tid før Odda eventuelt kunne få en fabrikk nr. to. Han syntes også det var underlig å foreta en utvidelse av en fabrikk på et helt annet sted enn byggetrinn én. -Er det slik at Odda Recycling har evig oppsjon på «den beste tomta i byen», eller vil den kunne tas i bruk av andre interessenter? spurte han, og la til at innlegget bare måtte betraktes som en «synsing».

Fortsatt muligheter
Konklusjonen på møtet ble at ERAS fortsatt er interessert i å etablere seg i Odda, og at politikerne ønsker å bidra til det. 55 arbeidsplasser, som det tidligere har vært antydet, blir det imidlertid neppe i første omgang.
Hannisdahl antydet et sted mellom 30 og 35, med en produksjon på 30- 35.000 tonn. Han sa at det i Odda også er plass til utvidelser. -ERAS har fått salgsrettighetene «world wide», og vi kan tenke oss å etablere flere enn to fabrikker. Vi har som policy å først og fremst etablere oss i Norge. Men du verden hvor vanskelig det er å etablere industri i Norge i dag, sa han.