I sabotørenes skispor

I 10 år har Mildrid W. Nilsen gått i sporene etter tungtvannsabotørene på Hardangervidda, besøkt 45 hytter og steder som karene var innom, intervjuet aktører, vitner og gransket arkivene. Nå er boka endelig ferdig.