Tilsynssaka ved barneskulen er avslutta - dette har dei gjort

Nina Førde kunne tysdag fortelje at tilsynssaka ved Odda barneskole no er avslutta hjå Fylkesmannen.