Tilsett på Odda sjukehus med påvist covid-19-smitte

Drifta ved Odda sjukehus går som normalt, men ein tek høgde for at det kan bli redusert drift i helga, som følgje av at kollegaer må i karantene.  Biletet er teke ved eit tidlegare høve.

Drifta ved Odda sjukehus går som normalt, men ein tek høgde for at det kan bli redusert drift i helga, som følgje av at kollegaer må i karantene. Biletet er teke ved eit tidlegare høve. Foto:

Ein tilsett på Odda sjukehus har fått påvist covid 19-smitte. Dette kan få konsekvensar for drifta ved sjukehuset i helga.

DEL

Det opplyser Helse Fonna i ei pressemelding.

Smittesporing og kartlegging av nærkontaktar er sett i gang, i tett samarbeid med kommunehelsetenesta.

Drifta ved Odda sjukehus går som normalt, men ein tek høgde for at det kan bli redusert drift i helga, som følgje av at kollegaer må i karantene.

- Førebels veit vi ikkje omfanget av dette, men vi har planane klare for å leggje om drifta i løpet av kort tid dersom det skulle bli behov for det, opplyser seksjonsleiar ved Odda sjukehus, Kari Marie Tjelmeland.

Helse Fonna opplyser at dei vil komme tilbake med meir informasjon i løpet av ettermiddagen.

Ordførar i Ullensvang, Roald Aga Haug, opplyser at det er ein innbyggar busett i kommunen som har påvist smitte.

- Vedkomande sine nærkontaktar er under kartlegging og skal testast. Kommunen har sett i verk smittesporing, seier Haug.


Seksjonsleiar ved Odda sjukehus, Kari Marie Tjelmeland, seier dei har planene klare for leggje om drifta i løpet av kort tid.

Seksjonsleiar ved Odda sjukehus, Kari Marie Tjelmeland, seier dei har planene klare for leggje om drifta i løpet av kort tid. Foto:


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken