Kommunen opplyser om at det er personar med svekt immunforsvar som bør ta oppfriskingsdose (4. dose). Eidfjord legekontor legg opp til vaksinering av 4. dose etter påske.

Me treng at du som ynskjer 4. dose tek kontakt med vaksinetelefonen snarast på telefon 900 28 051, skriv dei.