Til no har dei tapt 1 million: - Det verste er om me ikkje får opna i sommar

— Det avgjerande for drifta er om me får med oss sesongen i slutten av juni og juli, seier daglege leiar for Mikkelparken.