Til alle innbyggere i Ullensvang kommune: Dette skolevalget påvirker alle som bor i kommunen vår

Av