Tidvis høy temperatur da innbyggerne skulle si sin mening om budsjettforslaget

En rekke innbyggere tok til ordet da de fikk sjansene til å si sin mening om neste års forslag til budsjett til Ullensvang kommune. Ordføreren beskriver budsjettsituasjonen som frustrerende.