Tidspress for dagsturhytter: Onsdag tilrådde samfunn, plan og næring desse plasseringane

Å plassera hytte på Heng ser det ut til å vera brei semje om. I Odda er det uvisst og i Jondal har rådmannen to ulike alternativ som begge er tilrådde.