Tenester innan rus og psykisk helse merkar auka press under coronapandemien

Synnøva Sæbø, verksemdsleiar for rus og psykisk helse i Ullensvang kommune, orienterte i møte i utval for kultur og levekår denne veka om tenestene deira.