Teaterbesøk i samfunnshuset, til gleda for store og små

Av

Torsdag kveld var det duka for teater i Hauso samfunnshus. Elisabeth N. Emmerhoff fortel om kvelden, som var fylt med humor, varme og joleglede. Sjå bileta nedst i saka.